ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Το δίκτυο συντήρησης καλύπτει ολόκληρη την αγορά, με τη δυνατότητα να συνάπτει συντήρηση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και την άμεση υποστήριξη, όπως απαιτείται ή ηλεκτρονική υποστήριξη για ρυθμίσεις συστήματος.

Ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα από το απόθεμά μας το συντομότερο δυνατό.

Είναι δυνατή η εγκατάσταση εξοπλισμού με κλειδί στο χέρι, καθώς και υπηρεσίες επίβλεψης, παρακολούθησης ή απλώς λειτουργίας.

Η συντήρηση περιλαμβάνει πρόσθετα συμβόλαια συντήρησης με την ομάδα εξυπηρέτησης που διατίθεται όλο το 24ωρο.

Στη διάθεσή σας.