ΓΟΝΙΚΑ ΚΟΠΑΔΙΑ

Στην προσφορά μας έχουμε τα πάντα, από μεμονωμένα εξαρτήματα έως τις ολοκληρωμένες λύσεις για μητρικά κοπάδια.

Η διατροφή των μητρικών κοπαδιών περιλαμβάνει και τα δύο – τη σίτιση των κοκόριων και σίτιση των κότων. Ολα τα αρσενικά τρέφονται ταυτόχρονα, και αυτό είναι δυνατό λόγω της υψηλής ταχύτητας της αλυσίδας, η οποία επιτρέπει την πολύ γρήγορη σίτιση. Η σίτιση των θηλυκών βασίζεται στο γνωστό σύστημα αλυσίδας σίτισης. Το ύψος της σκάφης ρυθμίζεται αυτόματα έτσι ώστε τα ζώα να μπορούν να τρέφονται ταυτόχρονα.

Υπάρχουν επίσης οι φωλιές στην προσφορά μας, οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και έχουν τις δικές τους μοναδικές κατασκευές. Οι φωλιές έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση στην ελαχιστοποίηση πιθανών χτυπημάτων στα αυγά, στο δρόμο από την κότα έως το επόμενο στάδιο.

Στη διάθεσή σας.