ΜΥΛΟΙ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Η SKIOLD προσφέρει πλήρη εξοπλισμό για το εργοστάσιο ξήρανσης, για την ασφαλή αποθήκευση των δημητριακών.

Λαμβάνουμε πάντα υπόψη τις σωστές θερμοκρασίες και το χρόνο αποθήκευσης για κάθε συγκεκριμένο γένος, επειδή πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να βλάψει το ίδιο. Αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η σωστή θερμοκρασία και η σωστή λύση για την ξήρανση των κόκκων, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Μεταφορείς των δημητριακών

Το σύστημα “σπιράλ” μπορεί να μεταφέρει από 1 έως 30 τ/ώρα, αλλά υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το μήκος μεταφοράς καθώς και περιορισμοί στην κλίση της γραμμής μεταφοράς. Για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων, χρησιμοποιούνται τα συστήματα ανύψωσης αλυσίδας, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και 400 τ/ώρα. Οι μεταφορείς αλυσίδων χρησιμοποιούνται για οριζόντια μεταφορά και ανελκυστήρες καλαθιών για κάθετη μεταφορά.

Στη διάθεσή σας.