ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το SKOV προσφέρει ένα βέλτιστο κλίμα για τα ζώα όλο το χρόνο.

Για να είναι αποτελεσματική η παραγωγή, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες για τα ζώα.

Εάν θέλετε να παρέχετε το καλύτερο κλίμα για τα ζώα σας, τα συστήματα SKOV είναι η ιδανική λύση για εσάς, επειδή το SKOV διαθέτει τα συστήματα εξαερισμού για όλους τους τύπους παραγωγής και όλες τις κλιματολογικές συνθήκες. Το κλίμα στα κτίρια είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των ζώων και τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης.

Το SKOV προσφέρει:

  • LPV – σύστημα εξαερισμού για μέρη του κόσμου με εύκρατο κλίμα
  • Tunel – σύστημα εξαερισμού για υποτροπικά μέρη του κόσμου
  • Combi-Tunnel – σύστημα για όλες τις καιρικές συνθήκες

Στη διάθεσή σας.