ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Υπάρχουν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες κατά την επιλογή του εξοπλισμού για εκτροφή των ζώων. Ενας από αυτούς τους παράγοντες είναι ο επαρκής φωτισμός των κτιρίων.

Ο Hato φωτισμός έχει περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στην παροχή των λύσεων φωτισμού στον γεωργικό τομέα και ηγετική θέση στην αγορά. Κάθε αγρόκτημα και εγκατάσταση απαιτεί τον προσαρμοσμένο φωτισμό, για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη κατανομή φωτός, καθώς το καθένα διαφέρει σε μέγεθος, διαφορετικές κατηγορίες ζώων και παρόμοια.

Εργαζόμαστε συνεχώς σε καινοτομίες και επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες, τόσο των πελατών όσο και των ζώων.

Στη διάθεσή σας.